Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA

Vitajte na stránkach spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov "LIPA" na ulici M.C. Sklodowskej v Bratislave. 

Spoločenstvo vlastníkov bytov -  najefektívnejší spôsob správy domu.

Mobilá verzia webu spoločenstva [QR kód pre mobil]:

Prečo potrebuje dom spoľahlivú správu?
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu musia v zmysle zákona pravidelne prispievať na úhradu nákladov na údržbu a prevádzku bytového domu a na náklady spojené s užívaním bytu. Priemerný mesačný príspevok je asi 183 €/byt, pri 60-bytovom dome 10.954 € mesačne. Uvedenými prostriedkami disponuje správca. Jednou z foriem správy bytového domu je Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom sa jedná o správu bytového domu priamo vlastníkmi bytov a nebytových priestorov domu.
 
Čo je Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov?
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.

Aké sú výhody spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov?
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je najpriehľadnejšia, najprijateľnejšia a právne najčistejšia forma správy. Je to jediná správa domu, pri ktorej sú peniaze plne v rukách vlastníkov a disponuje s nimi jedine spoločenstvo. Výhodami takejto formy správy domu sú teda menšie náklady na výkon správy, lepšia kontrola nad hospodárením a zodpovednejší prístup jednotlivých vlastníkov bytu.

M.C. Sklodowskej 3-11

 

Posledne pridané novinky

 • Bez názvu   
  18. 9. 2017, 8:58 zverejnil používateľ lipa svb
 • Ponuka na odpredaj izolačných panelov vhodných na tepelnú izoláciu dvojkrídlových oceľových garážových brán používaných v panelovom dome typu ZTB Jedná sa o odpredaj ostávajúcich izolačných panelov pre 2 garážové brány o celkových  rozmeroch : šírka 2380 mm , výška 2120 mm. Krídla brány nie sú vystužené diagonálnymi výstuhami a preto je ...
  11. 6. 2015, 1:06 zverejnil používateľ Roman Hesteric
 • Stručný prehľad činností SVBaNP Lipa v období 1.1.2014 – 31.8.2014 neustály boj s holubmi,výrazný orez stromov pri vchode č.9 z dôvodu tienenia bytov,v zmysle zákona vykonaná  odborná skúška výťahov (3-ročná),zabezpečenie ostatných zákonom stanovených servisných prehliadok ...
  24. 9. 2014, 23:58 zverejnil používateľ Roman Hesteric
 • Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Od 1.10.2014 nadobudne účinnosť novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Úplné znenie zákona je k nahliadnutiu na našej stránke. Novela zákona sa týka predovšetkým týchto bodov ...
  10. 9. 2014, 23:55 zverejnil používateľ Roman Hesteric
 • Stručný prehľad činností SVBaNP Lipa 1.1.2013 – 30.10.2013 ukončená výmena vodomerov studenej vody,zavedený internet, spustený internetbanking,odstránenie zistených nedostatkov  revíziou plynových zariadení u jednotlivých vlastníkov,spracovanie vyúčtovania za plnenia (nákladov) za rok 2012,zvolanie Zhromaždenia vlastníkov bytov ...
  24. 9. 2014, 23:56 zverejnil používateľ Roman Hesteric
Zobrazujú sa príspevky 1 - 5 zo stránky 54. Zobraziť ďalšie »
Prihláste sa na odber noviniek z webu spoločenstva

Súbory na stiahnutie

 • V-Skl-11.pdf   615 kB – 26. 4. 2011, 1:29 od používateľa Roman Hesteric (verzia 3)
  ‎Revízna správa výťahu - M.C. Sklodowskej 11‎
 • V-Skl-9.pdf   618 kB – 26. 4. 2011, 1:30 od používateľa Roman Hesteric (verzia 3)
  ‎Revízna správa výťahu - M.C. Sklodowskej 9‎
 • V-Skl-7.pdf   625 kB – 26. 4. 2011, 1:29 od používateľa Roman Hesteric (verzia 3)
  ‎Revízna správa výťahu - M.C. Sklodowskej 7‎
 • V-Skl-5.pdf   639 kB – 26. 4. 2011, 1:29 od používateľa Roman Hesteric (verzia 3)
  ‎Revízna správa výťahu - M.C. Sklodowskej 5‎
 • V-Skl-3.pdf   594 kB – 26. 4. 2011, 1:29 od používateľa Roman Hesteric (verzia 3)
  ‎Revízna správa výťahu - M.C. Sklodowskej 3‎
Zobrazujú sa súbory (počet: 5) zo stránky Súbory na stiahnutie.
 

Posledne pridané akcie SVB

KtoPopis akcieZačiatokČasHotovo
Rada SVB Zasadá každý pondelok párneho týždňa 9. februára 2010 18:30-20:30  
SVB Lipa výmena meračov spotreby tepla  November 2017  
Zobrazujú sa položky (ich počet je 2) zo stránky Zoznam naplánovaných akcií, ktoré sú zoradené podľa stĺpca Začiatok. Zobraziť ďalšie »

Comments