Kontakt

Názov spoločenstva:       Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov LIPA
Sídlo spoločenstva:         M.C. Sklodowskej 9, 85104 Bratislava, Slovenská republika
IČO:                                 42132762
Dátum vzniku:                 01.05.2008
 
Stránkové dni:               Osobne: Každý pondelok 17:30 - 18:30 v pristoroch kancelárie SVB - Sklodowskej 9
 
Kontaktný e-mail:         lipasvb@gmail.com
Web:                              www.lipasvb.sk 

Predseda SVB Lipa: 
Rudolf Matejka      01.05.2008 - 29.06.2011
Ing. Karol Sheffer  30.06.2011 - 18.06.2017
Peter Rozsypal      19.06.2017 -

 

 
Comments