Bezplatný zber škodlivého odpadu 5.6. 2010

uverejnené 24. 5. 2010, 0:09 používateľom Roman Hesteric
Staré náterové hmoty, rozpúšťadla, oleje, nepoužiteľné batérie, žiarivky, či vyradené elektrospotrebiče môžu obyvatelia mestskej časti bezplatne odovzdať 15. júna (sobota) v areáli petržalského miestneho podniku verejnoprospešných služieb na Čapajevovej ulici v čase od 9.00 do 12.00 hod., alebo do pristaveného nákladného vozidla na Ovsištskom námestí (vedľa JEDNOTY) v čase od 11.00 do 13.00 hod.

Zber domového odpadu s obsahom škodlivých látok je určený len pre fyzické osoby, nepodnikateľov. Mestská časť upozorňuje Petržalčanov, že nebezpečný tekutý odpad musí byť uzavretý, v pevných obaloch a služba je určená výlučne pre fyzické osoby nepodnikateľov. Samospráva spolupracuje pri tomto zelenom projekte s magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a autorizovanou spoločnosťou ARGUSS.
Comments