Harmonogram letného čistenia 2012

uverejnené 24. 7. 2012, 22:14 používateľom Roman Hesteric
3.8.2012 (piatok) pristavenie - 6.8.2012 (pondelok) odvoz
  1. M.C.Sklodowskej 13-29
  2. Jankolova 1-7
  3. Medveďovej medzi 7-9
  4. Bulíkova medzi 15-17
  5. Haanova 16-26
  6. Blagoevova medzi 12-14
  7. Šustekova 8-10
  8. Mlynarovičova medzi 2 a 12
  9. Lachova medzi 12-14
10. Furdekova medzi 12-14

10.8.2012 (piatok) pristavenie - 13.8.2012 (pondelok) odvoz
11. Haanova 31-41
12. Nám. hraničiarov medzi 23-27
13. Nám. hraničiarov medzi 8/A -10
14. Gessayova medzi 33-25
15. Osuského 22-24
16. Hrobákova 1-7
17. Ambroseho 9-19
18. Romanova medzi 23-29
19. Romanova 22-38
20. Rovniankova 2-4-6

17.8.2012 (piatok) pristavenie - 20.8.2012 (pondelok) odvoz
21. Brančská 1
22. Topoľčianska 16
23. Starhradská 2 - 6 (ku kontajnerovému stanovišťu)
24. Smolenická 6
25. Budatínska 17
26. Budatínska 51
27. Budatínska  77
28. Lietavská 9-13 
29. Znievska 17-19
30. Holíčska 7 alebo 12 (ku KS do stredu domu z oboch strán)

24.8.2012 (piatok) pristavenie - 27.8.2012 (pondelok) odvoz
31. Znievska 32
32. Beňadická 13-15
33. Šášovská 10
34. Turnianska 5
35. Jasovská 2
36. Jasovská 11 (na chodník od konca)
37. Ľubovnianska 1-3
38. Ľubovnianska 4
39. Bzovícka 28
40. Žehrianska 12

31.8.2012 (piatok) pristavenie – 3.9.2012 (pondelok) odvoz
41. Kopčianska 86
42. Dargovská ( v strede na chodník)
43. Kežmarské námestie
44. Vranovská 53
45. Planckova – Kapicova (roh)
46. Röntgenova medzi 4-8
47. Zadunajská cesta 7-10
48. Farského medzi 10-16
49. Wolkrova 25-29 parkovisko
50. Wolkrova 1-3 parkovisko

7.9.2012 (piatok) pristavenie – 10.9.2012 (pondelok) odvoz 
51. Mánesovo námestie medzi 4-5
52. Vavilovova 10
53. Fedinova 1-5
54. Ševčenkova 25-27
55. Ševčenkova 6-8 parkovisko
56. Belinského medzi 8-10
57. Ševčenkova 9-13
58. Jiráskova 2-10 parkovisko
59. Iľjušinova 10-14
60. Tupolevova 1-7 parkovisko

Comments