Informácie o zbere komunálneho odpadu v Petržalke počas sviatkov

uverejnené 21. 12. 2011, 6:38 používateľom Roman Hesteric
 24.12.2011bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu
 25.12.2011 (nedeľa)v nedeľu sa nevykonáva odvoz odpadu
 26.12.2011bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu
 31.12.2011bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu
 01.01.2012 (nedeľa)v nedeľu sa nevykonáva odvoz odpadu
 06.01.2012bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného   odpadu 

Zber vianočných stromčekov po sviatkoch bude spoločnosť OLO a.s. zdarma realizovať počas celého januára a februára 2012. Stromčeky môžete nechať pri Vašom kontajneri, resp. opreté o kontajnerové stojisko zvonka. Je potrebné, aby stromčeky boli dôkladne odzdobené aby sa po následnom podrvení dali využiť na kompostovanie. 

Informácie o vianočnej prevádzke v zbernom dvore Miestneho podniku verejnoprospešných služieb

V dňoch 27. decembra až do 30. decembra 2011 bude prevádzková doba v zbernom dvore na Čapajevovej ulici č.6 upravená. Zberný dvor bude od 27. až do 30. decembra otvorený denne od 10,00 do 18,00 hodiny a na Silvestra 31. decembra bude zberný dvor zatvorený. Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke.

Comments