Odpočty meračov a vstup cudzích osôb do priestorov bytového domu

uverejnené 7. 9. 2009, 11:14 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 9. 2. 2010, 5:11 ]
Žiadame vlastníkov bytov aby vo záujme bezpečnosti nevpúštali cudzie osoby do priestorov nášho bytového domu, ani za účelom odpočtu meračov. Pracovníci, ktorí uskutočňujú odpočty si musia termín odpočtu dohodnúť s predsedom SVB LIPA pánom Matejkom. Po dohode termínu predseda SVB zabezpečí vsup osobám vykonávajúcim odpočty do priestorov bytového domu.
Comments