Statická pasportizácia bytov

uverejnené 14. 12. 2011, 5:49 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 14. 12. 2011, 5:49 ]
Oznamujeme všetkým vlastníkom bytov, že v dňoch od 15.12.2011 do 22.12.2011 vykoná predseda spoločenstva LIPA v spolupráci  s vchodovým dôverníkom odpočet vodomerov teplej a studenej vody. 

Súčasne bude vykonaná pasportizácia bytov za účelom preverenia  prípadného zásahu do statiky bytového domu, ako aj obhliadka stavu rozvodov teplej a studenej vody a odpadového  potrubia.  

Poznámka: zásah do  nosných stien, výmena častí odpadového potrubia, výmena radiátorov, iné. 

Comments