Zastupovanie predesedu SVB

uverejnené 4. 5. 2009, 11:29 používateľom Roman Hesteric
Členovia rady SVB Lipa poverili pána Karola Scheffera zastupovaním pána Matejku počas jeho neprítomnosti.
Comments