Vaše názory/zaujímavosti

Na tomto mieste nájdete Vaše názory, ktoré nám zašlete na e-mail: lipasvb@gmail.com. Rovnako tu nájdete zaujímavosti týkajúce sa SVB, správy bytového domu a spolunažívania.

Vážení vlastníci bytov,

    výdavky na teplo a teplú vodu tvoria významnú časť našich nákladov a preto sa každý snaží šetriť, kde sa dá. Naopak veľkovýrobcom a dodávateľom tepla a teplej vody vadia už roky bytové domy, ktoré sa rozhodli ísť cestou úspor, či už vo výrobe tepla a teplej vody alebo zateplením objektov. Cítia sa ohrození, nakoľko im klesajú zisky a preto sa rozhodli prostredníctvom svojich tichých parlamentných spoločníkov novelizovať zákon o tepelnej energetike na úkor bežných občanov.

    Novela zákona č. 100/2014 Z.z. o tepelnej energetike, ktorá upravuje doteraz platný zákon 657/2004 Z.z. nadobudla platnosť dňom 1.5.2014. Toto všetko prebehlo veľmi nenápadne počas prezidentských volieb a bez zohľadnenia našich pripomienok.

    Po podrobnom preštudovaní novely zákona možno len skonštatovať, že novela vôbec nezohľadňuje záujmy bežných spotrebiteľov, ale len veľkovýrobcov a distribútorov tepla. Novela navyše zasahuje do našich občianskych a vlastníckych práv, vytvára nezmyselné náklady pre vlastníkov bytov a  tendenčne chráni podnikateľské subjekty vo výrobe tepla. Ustanovenia sa dotknú prevažne skupiny sociálne slabších obyvateľov. S riešením energetickej efektívnosti má novela zákona paradoxne veľmi málo spoločného.

    Paragrafové znenie novely zjavne neguje práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov - občanov SR v ustanovení zákona č.182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a NP a Ústavy SR.

Ako sa nás všetkých tento zákon dotýka?
  1. V konečnom dôsledku zaplatíme viac za teplo a teplú vodu.
  2. Zavádza sa povinný odber tepla od centrálneho dodávateľa (aj keď by sme reálne spotrebovali menej, štát nás donúti zaplatiť viac!).
  3. Riešenie vecných bremien  na energetické rozvody, ktoré sú umiestnené na našom majetku je odteraz riešené v neprospech nás  vlastníkov.
  4. Každý, kto má vlastnú kotolňu musí za vlastné peniaze a pod hrozbou sankcii opakovane vypĺňať a odosielať novo zavedené hlásenia štátu takmer tak, akoby podnikal v oblasti tepelného hospodárstva.
  5. Zmluvný vzťah pre odber tepla je teraz jednostranný a takmer nevypovedateľný  (čo je výhodné pre výrobcu tepla a vytvára monopol).
  6. Štát nás núti namontovať novú drahú techniku na meranie spotreby tepla a teplej vody  na  naše náklady  a pod hrozbou sankcií.
  7. Dodávateľ tepla sa zákonom stal účastníkom stavebného konania. Ak sa vlastníci rozhodnú zmeniť dodávateľa tepla, bude môcť pôvodný dodávateľ zablokovať celý tento proces.
  8. Vlastníci domových kotolní, ktorí majú  sami eminentný záujem platiť čo najmenej, musia navyše platiť cudzej firme za overovanie hospodárnosti vlastnej kotolne.
Čo ďalšie zákon prináša?
  1. Zavádza nové pojmy a definície tak, aby bežný človek nemal šancu sa v problematike  vyznať.
  2. Stanovil veľké pokuty bez akejkoľvek výchovnej  motivácie.
AK SI AJ VY MYSLÍTE, ŽE TO TAKTO ĎALEJ NEJDE A ŽE TENTO ZÁKON OBMEDZUJE VAŠE PRÁVA, PODPORTE PODPISOM NAŠU PETÍCIU!


Ovsište vo výstavbe - náš dom
Plyn zdražie aj domovým kotolniam

Od dvadsiateho júla si za teplo z plynu priplatia nielen domácnosti s vlastným kotlom či byty pripojené na teplárne.

Regulačný úrad pod taktovkou Jozefa Holjenčíka (nominant Smeru) odsúhlasil tiež zdraženie plynu, ktorý od najväčších plynární odoberajú aj bytovky s vlastnou kotolňou.

Pre tarifu M4 sa cena zvyšuje o takmer 8,2 percenta, čo znamená, že obyvatelia bytovky zaplatia za kilowatthodinu plynu viac ako 4,6 centa. Napríklad nezateplená bytovka so 42 bytmi a tromi obchodmi v bratislavskej Rači s vlastnou kotolňou a celkovou vykurovanou plochou 3 808 štvorcových metrov doteraz platila mesačné preddavkové platby približne 2 801 eur. Po novom si priplatia mesačne takmer 227 eur, čo znamená, že jednej rodine v byte stúpnu náklady na bývanie zhruba o 5,4 eura.Rodina v bežnom rodinnom dome, ktorá plynom ohrieva vodu i kúri, si po júlovom zdražení priplatí mesačne takmer 9 eur. Obyvateľom bytov s prípojkou na tepláreň, ktorá teplo vyrába spaľovaním plynu, sa zvýšia náklady na odber tepla podľa prepočtov teplárov po novom asi o 7 percent. Zdražie totiž aj zemný plyn pre teplárenské spoločnosti.
Šéf regulačného úradu povolenie zdraženia odôvodnil prudkým nárastom ceny ropných produktov. ,,Ekonomické parametre sa tak zmenili, že sme zvýšenie museli odsúhlasiť," reagoval Holjenčík.

Plynárom však takéto zdraženie nestačí a tvrdia, že na dodávke plynu domácnostiam budú produkovať stratu. Zástupcovia podniku tvrdia, že už počas minulého roka na tomto type zákazníkov prerobili 70 miliónov eur a tento rok sa má strata pohybovať na podobnej úrovni. Preto Slovenský plynárenský priemysel žiadal ešte väčšie zdraženie. V návrhu, ktorý poslali najväčší plynári regulačnému úradu, žiadali odsúhlasenie zdraženia v dvoch krokoch. Navrhovali, aby sa cena plynu vo všetkých kategóriách zvýšila celkovo o 389 percent, čiže o 13,4 centa za kilowatthodinu. Keby Holjenčík toto navýšenie ceny odsúhlasil, náklady na vykurovanie jedného bytu by po prvom septembri mesačne stúpli o viac ako 212 eur.

Zdraženie sa zatiaľ nedotkne odberateľov, ktorí nakupujú od alternatívnych predajcov plynu. Ani jedna zo spoločností dodávajúcich plyn ešte stále neohlásila zvyšovanie cien. Jedným z najväčších konkurentov SPP je RWE Gas Slovensko. ,,Výšku svojich cien pre tento zákaznícky segment zatiaľ nemeníme. Dianie na trhu analyzujeme, na základe súčasnej situácie môže dôjsť k úprave našich cien, no nie skôr ako od augusta 2011," tvrdí hovorkyňa RWE Katarína Šulíková.

Regulačný úrad v súčasnosti pripravuje aj novú vyhlášku, podľa ktorej sa budú stanovovať ceny plynu počas nasledujúcich štyroch rokov. Ministerstvo hospodárstva vedené podpredsedom SaS Jurajom Miškovom, ktoré dosadilo nominantov aj do plynárenského priemyslu, v rámci medzirezortného pripomienkového konania namietalo, že regulačný úrad má do vzorca na výpočet ceny zahrnúť aj takzvaný korekčný faktor. Keby Holjenčík tento návrh akceptoval, plynári by mohli stratu z tohto roku preniesť do budúcoročných cien. Regulačný úrad však podľa hovorcu Miroslava Luptáka pripomienku Miškovovho rezortu odmieta.

Posledné veľké zdražovanie plynu zažili Slováci v roku 2005. Cena vtedy narástla o viac ako dvadsať percent. Neskôr sa poplatky za odber plynu takmer nemenili a na začiatku roka 2010 poklesli. Po nástupe novej vlády zástupcovia pološtátneho SPP, ktorý podľa privatizačných zmlúv riadia zahraniční vlastníci, poslali viacero žiadostí o zdraženie plynu v rozmedzí sedem až tridsať percent. Regulačný úrad ich všetky zmietol zo stola. Nakoniec Holjenčík od Nového roka z vlastnej vôle zvýšil ceny o 4,5 percenta. Od dvadsiateho júla sa pre všetkých zákazníkov cena zvýši v priemere o necelých sedem percent.

Zdroj: Pravda

6.11.2010 | Milan Gigel
Vyhrajte boj s plesňami

Utesnené dvere, nové okná a zateplené fasády budov si vyberajú svoju daň. Vlhkosť, ktorá pred rokmi unikala cez všetky netesnosti z domov a bytov, zostáva uväznená vnútri. 
Plesne sú všade okolo nás a ich spóry sa vzduchom nekontrolovateľne šíria. Sadajú spolu s prachom na nábytok, posteľnú bielizeň, steny, ba aj na potraviny. Ak však narazia na prostredie, ktoré im teplotou a vlhkosťou zaistí vhodné podmienky pre rozmnožovanie, z mikroskopických organizmov sa stanú nevzhľadné porasty, ktoré útočia na náš majetok a zdravie. Ako nad nimi zvíťaziť?

Chcú iba prežiť
Rozvíjajú sa všade tam, kde vlhkosť stúpa nad hranicu 60 percent a teplota sa pohybuje v rozpätí od 10 do 30 °C. Kým v letných mesiacoch suchá klíma, vyhriate murivo a časté vetranie zabraňujú tomu, aby sa vlhkosť sústreďovala vo vnútri, s príchodom chladnej jesene sa situácia mení. Vzduch sa v utesnenom príbytku nasycuje parami vznikajúcimi v domácnosti a tie kondenzujú na miestach s najnižšou teplotou. Sú to zväčša okná a steny, kde sa para mení na vodu, ktorá vo finále skončí nasiaknutá v murive. To sa pri dostatočnom prevlhčení stane azylom pre spóry, z ktorých vyrastie plesnivý povlak.
Pri bežných aktivitách uvoľní do vzduchu štvorčlenná domácnosť osem až 12 litrov vody denne a toto množstvo nie je možné ovplyvniť. V netesných budovách sa o odvod pary postaral prievan prefukujúci cez škáry okien a dverí. Dnes sa o ne musíme postarať my. Častým zdrojom vlhkosti je aj voda zabudovaná v novostavbách. Trvá viac ako desať mesiacov, kým sa zo stavebných materiálov odparí všetka voda, ktorá bola použitá pri výstavbe.

Možnosti sú obmedzené
V rodinných domoch je najúčinnejším riešením vzduchotechnika, ktorá vymení vzduch z obytných priestorov bez toho, aby prišiel o cenné teplo. 
V panelovom byte sú však možnosti výrazne obmedzené. S výnimkou vetracej šachty v stúpačke, do ktorej je možné ventilátormi a odsávačom pár vyháňať vlhký vzduch z miestností, pripadá do úvahy iba nárazové vetranie oknami. Kým kúpeľňu, toaletu a kuchyňu obslúži odťahový ventilátor s teplotným snímačom, vo zvyšku bytu treba mať oči na vlhkomere a ruku na kľučke okna. Existuje však riešenie.

Dá sa veriť odvlhčovačom?
Vedierko s megatabletou, ktorá pohlcuje zo vzduchu vlhkosť, funguje asi tak účinne ako otvorené vrecko soli na stole. Nech výrobcovia sľubujú čokoľvek, žiadny z ich produktov nedokáže denne pohltiť toľko vlhkosti, aby bol výsledok v dlhodobom meradle badateľný. Jediným účinným riešením sú okrem riadenej ventilácie elektronické odvlhčovače.
Fungujú podobne ako studená výplň okna či otvorená mraznička. Na chladnom povrchu sa v nich zrážajú vodné pary a kvapky vody stekajú do zásobníka. Ten treba pravidelne vyprázdňovať. Čím vyšší je ich príkon, tým viac litrov vody dokážu denne zachytiť.
Energia, ktorú spotrebúvajú, však nevyjde navnivoč. Práve naopak. Premení sa na teplo. 
Odvlhčovač je malé tepelné čerpadlo, ktoré vyrobí viac tepla ako elektrické vykurovacie teleso s rovnakým príkonom. Čím to je? Zvyšné teplo uvoľní voda, ktorá mení plynné skupenstvo na kvapalné.
Dva malé mobilné odvlhčovače dokážu v panelovom byte vyriešiť problém s plesňami nadobro a náklady na ich prevádzku sú o poznanie nižšie ako úspory na vykurovaní dosiahnuté utesnením príbytku. Bez ohľadu na to, či vlhkosť zbierajú ony, alebo vzduchotechnika, treba zaistiť cirkuláciu vzduchu v interiéri. Nábytok nesmie priliehať k stenám a výhodné je, ak je umiestnený pred interiérovými priečkami a nie pred obvodovými múrmi.

Ako zamedziť ich rastu?
Plesne sú nenáročné na výživu a všetko, čo potrebujú, nájdu, na akomkoľvek povrchu. Drevo, murivo, tapety či koberce však majú čosi spoločné. Sú pórovité, spoľahlivo na seba viažu vodu zo vzdušnej vlhkosti a sú akýmsi magnetom na spóry, ktoré čakajú na svoju príležitosť.
Chlórové prostriedky na báze chlórnanov dokážu zamedziť rastu plesní približne na týždeň a ich opakované používanie problém iba zhoršuje. Chlór, ktorý sa uvoľnil vo forme plynu, postupne uniká a v murive zostáva iba kuchynská soľ, ktorá je odpadovým produktom. Čím viac soli do muriva nasiakne, tým viac vody bude viazať. To v konečnom dôsledku iba posilní rast plesní. Prostriedky s obsahom iónov striebra pôsobia dlhodobejšie. Ich prítomnosť obmedzuje látkovú výmenu živých organizmov a zabraňuje tak rozmnožovaniu nielen plesní, ale aj baktérií. Ak sú súčasťou povrchovej úpravy stien alebo stierky, dosahujú želanú účinnosť.

Hĺbkový problém
Ak plesne hĺbkovo napadli murivo, siahnuť treba po fungicídnych prípravkoch, napríklad na báze organických kyselín a solí, ktoré blokujú rast húb a plesní až dovtedy, kým ich voda postupne nevyplaví z muriva. Ak ste sa doposiaľ stretli iba s pigmentovanou chémiou na morenie stavebného dreva, mali by ste vedieť, že existuje rovnaká pre murivo.
Lacným inhibítorom rastu plesní je pravidelne obnovovaná výmaľba haseným vápnom. Hoci aj s tónovacou farbou a valčekovým vzorom tak, ako ju poznáte z minulosti z domov svojich starých rodičov. V suterénoch sa osvedčili hrubšie nátery vápnom alebo beláskou. Tá vznikne, ak sa zmieša roztok haseného vápna s modrou skalicou.
Výrobcovia interiérových farieb však ponúkajú aj špeciálne penetračné nátery a farby, ktoré obsahujú rôzne protiplesňové prísady s dlhodobým pôsobením. Nová výmaľba tak môže znižovať riziko opätovného výskytu plesní.

Pozor, aby neublížili
Spóry plesní nekončia iba na stenách, podlahách a nábytku, ale aj v našich pľúcach. Preto si pri ich odstraňovaní treba chrániť dýchacie cesty respirátorom a vydať sa mokrou cestou. Tá spočíva v prekrytí plesňových porastov papierovými utierkami alebo veľkoformátovou tkaninou a následným nástrekom protiplesňovým prípravkom. Spóry tak zostanú uväznené pod bariérou, ktorá zabráni ich rozptýleniu v okolí.
Vhodné je rozdeliť obytný priestor na niekoľko samostatných uzavretých zón a každú z nich čistiť samostatne. Pri pohľade na jeden plesnivý roh to môže znieť až príliš nadsadene, ak je však zamorenie rozsiahlejšie, je to jediná bezpečná cesta.
Nech sa akýmkoľvek spôsobom rozhodnete pre boj s plesňami, zvíťaziť nad nimi možno iba vtedy, ak sa vám podarí vrátiť vlhkosť prostredia späť do normálu. Chemické prípravky, rôzne enzýmy a „inteligentné huby“, ktoré zabraňujú rastu baktérií, síce budú fungovať, plesne si však budú hľadať nové miesta pre svoj skrytý rast.

Zdroj: sme

28. 8. 2010 | Miriam Hojčušová - Sme
Radnica dá zlikvidovať holuby v centre Nitry

Len v Starom meste žilo vlani vyše tritisíc holubov. Časť z nich na objednávku mesta odchytí špecializovaná firma.

Mesto Nitra sa opäť chystá znížiť stav holubov. Odchyt sa má uskutočniť v októbri a novembri na Mostnej ulici. Hniezdia tam v povalových priestoroch starých činžiakov.

„Nad fyzickými zábranami, respektíve plašičmi mesto neuvažuje," povedal nám Jozef Stančík z radnice. Jeden plašič bol pred rokmi osadený na Ponitrianske múzeum, účinkoval však len pár dni. Holuby si naň zvykli.

Likvidácia oxidom uhličitým

Koľko teraz žije v meste holubov, radnica nevie. Monitoring dala robiť len na spomínanej Mostnej ulici, jeho výsledky ešte nemá k dispozícii. Situáciu mapovala firma, ktorá bude robiť odchyt. V rozpočte je na tento účel schválených 1600 eur.

„Podľa posledných odhadov z roku 2009 bolo len v Starom meste viac ako tritisíc holubov," povedal nám Jozef Stančík. Odchyt sa v Nitre robil vlani aj dva roky predtým, a to v centre mesta (Mostná, Ponitrianske múzeum) a na Chrenovej. Holuby boli zlikvidované v špeciálnych nádobách s oxidom uhličitým.

Ihlice vytrhali zobákom

Najviac holubov vidieť v centre mesta, ktoré znečisťujú. Poškodzujú  historické budovy, najmä bývalú radnicu z roku 1880, kde dnes sídli Ponitrianske múzeum. Ešte v roku 2004 tam bol inštalovaný elektronický odpudzovač - plašič holubov v hodnote päťtisíc korún. Vtáky ho však už po štyroch dňoch ignorovali, zvykli si naň.

V roku 2005 boli na fasáde zo strany Štefánikovej ulice osadené zábrany proti hniezdeniu holubov na rímsach a balkóne. Ochranné pásy s ihlicami stáli 84-tisíc korún. Holuby začali ihlice vytrhávať svojím zobákom.

Môžu nakaziť ľudí

Holuby sa v meste podľa odborníkov dožívajú väčšinou troch-štyroch rokov. Jeden pár odchová ročne 3 až 6 mláďat. Na tvorbu vajcovej škrupiny potrebujú vápnik, ktorý vyzobávajú z omietky a malty. Poškodzujú tak pieskovcové stavby a sochy. Ďalšie škody napáchajú svojimi pazúrikmi a trusom, ktorý rozrušuje najmä vápnité podklady, narušiť môže aj drevené trámové konštrukcie.

Mestské holuby okrem toho roznášajú rôzne choroby a patogény. Lekári varujú, že ľudí môžu nakaziť ornitózou, vtáčou tuberkulózou, kliešťovou encefalitídou, salmonelami, cudzopasnými prvokmi aj trichomonázou či toxoplazmózou. Tú prenášajú najmä mačky, ktoré zožerú chorého alebo mŕtveho holuba.

zdroj: SME

18.4.2010 | Zora Handzová - Pravda

Čo zmenil nový bytový zákon

Od tohto mesiaca platí novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Novela č. 268/2007 Z. z.), ktorá priniesla viaceré dôležité zmeny.

Nový bytový zákon upravil podmienky na činnosť spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcovských organizácií a odstránil nejednoznačný výklad niektorých kompetencií správcov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri prevádzke a údržbe bytového domu. Zmenil sa napríklad spôsob hlasovania vlastníkov bytov či princíp platenia do fondu opráv. Novela jasne pomenovala osobnú zodpovednosť vlastníka bytu voči ostatným obyvateľom domu a vytvorila bič na nezodpovedných.

Vyúčtovanie do konca mája (§ 7b – nový odsek 3)

Spoločenstvo vlastníkov má rovnaké povinnosti, aké má správca, a to každoročne predložiť vlastníkom bytov vyúčtovanie najneskôr k 31. máju. Spoločenstvo je povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Pri zániku spoločenstva musí spoločenstvo predložiť vlastníkom bytov vyúčtovanie použitia fondu opráv domu, ako aj úhrad za plnenia za dom ako celok. Spoločenstvo má zároveň povinnosť previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu zriadený novým správcom.

Bankový účet domu patrí vlastníkom bytov (§ 7b – nový odsek 4 a § 8 ods. 3)

Majiteľom účtu domu v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome – či ho zriadilo spoločenstvo vlastníkov, alebo správca bytového domu. V prípade spoločenstva vlastníkov prax ukázala, že treba zdôrazniť, že účet je v spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov v bytovom dome a tento vklad je chránený, akoby bol účtom fyzickej osoby. (§ 7b – nový odsek 4)

Správca musí zriadiť pre bytový dom vlastníkov bytov a nebytových priestorov konkrétneho bytového domu osobitný účet. Musí byť oddelený od účtu správcu s tým, že je v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov konkrétneho bytového domu. (§ 8 ods. 3) Keď dom nemá kto spravovať, vznikne spoločenstvo vlastníkov (§ 8a ods. 8) Keď správca vypovie zmluvu o správe domu a vlastníci bytov a nebytových priestorov do jedného roka neuzatvoria zmluvu s iným správcom alebo nezaložia spoločenstvo, vzniká v takomto prípade spoločenstvo vlastníkov priamo zo zákona. Naň prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so správou domu a ktoré boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Do fondu opráv sa platí podľa spoluvlastníckeho podielu (§ 10 ods. 1)

Novela jednoznačne určuje len jeden spôsob platenia preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Tým sa odstránilo znevýhodnenie určitej skupiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri tvorbe fondu v dome.

Od apríla platia vyššie príspevky do fondu opráv majitelia bytov, ktoré majú balkón, lodžiu alebo terasu (ak tieto priestory užívajú výlučne len vlastníci bytov, ktorí majú na ne výlučne vstup). Po novom sa totiž k podlahovej ploche bytu alebo nebytového priestoru pripočíta aj časť podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy, pretože z fondu sa hradia aj ich opravy.

Spoluvlastnícky podiel teda tvorí: celková plocha bytu + plocha pivnice + plocha komory, ak je mimo bytu + 25 % podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy, ktorú užíva výlučne vlastník zo svojho bytu.

Zavádza jasno v príjmoch domu (§ 10 ods. 2)

Úprava jasne určuje, čo je príjmom správcu a čo je príjmom bytového domu. Doteraz nebolo formulované, čo tvorí príjmy do fondu prevádzky, údržby a opráv domu, neboli upravené ani príjmy z predaja spoločného nebytového priestoru, spoločných častí a zariadení domu, nebolo povedané, kam majú plynúť.

Vlastník bytu bude platiť za svoju nezodpovednosť (§ 11 ods. 3)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru má osobnú zodpovednosť za spôsobenú škodu, ak oprávneným osobám nesprístupní byt či nebytový priestor na vymedzené potrebné úkony (napríklad kontrola meračov). Vlastník, ktorý si túto povinnosť nesplní, znáša všetky náklady a škody, ktoré takým konaním vzniknú. Nové znenie zákona chráni oprávnené záujmy ostatných spoluvlastníkov, ako aj správcu ako garanta odbornosti pri výkone správy bytového domu.

Zákon hovorí, že ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu s cieľom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoČoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu, alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt, zodpovedá za vzniknuté škody.

Rozhodovanie o opravách je operatívnejšie (§ 14 ods. 2)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu hodinu po začatí schôdze rozhodnúť o výbere dodávateľa nadpolovičnou väčšinou prítomných vlastníkov. Umožňuje to operatívnejší výber dodávateľa v prípade nezáujmu niektorých vlastníkov, aby nedošlo ku zmareniu vykonania potrebných prác pre zachovanie funkčnosti domu.

Hlasovať sa dá aj písomne (§ 14 ods. 3, § 14 ods. 6)

Prakticky o všetkých činnostiach pri výkone správy bytového domu sa rozhoduje hlasovaním na schôdzi vlastníkov. Musí sa zísť nadpolovičná väčšina. Preto novela zákona zaviedla, že sa dá hlasovať aj písomne, a to o všetkom, okrem zmluvy o spoločenstve a zmluvy o výkone správy.

Písomne sa dá hlasovať aj o úvere, vstavbe a nadstavbe alebo o zmene formy správy domu, ale len za dodržania sprísnených podmienok písomného hlasovania. Aby nedochádzalo k zneužívaniu podpisov, musí sa hlasovanie uskutočniť tak, aby podpis vlastníka potvrdili najmenej dvaja overovatelia, ktorí sú zvolení na schôdzi vlastníkov. Overiť písomné hlasovanie môže aj notár.

Prijímanie rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome je tak jednoduchšie, ale potrebný počet hlasov ostáva zachovaný aj pri písomnom hlasovaní.

Dom sa môže osamostatniť (§ 14 ods. 7)

Ak spoločenstvo tvorí viac bytových domov, majú právo vlastníci v každom dome samostatne sa rozhodnúť o rozdelení spoločenstva a tak sa osamostatniť.

Lehota na zmeny je rok Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, správcovia a predsedovia spoločenstiev sú povinní staršie zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve uviesť do súladu s novým zákonom do 31. marca 2011. Tie časti zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, budú po uplynutí tejto lehoty neplatné.

Autor: Pravda


15. 2. 2010 | Martin Kováčik - Pravda
Paneláky doplatili na zásah štátu do cien tepla

priplatia za vlaňajší odber tepla pre nešikovný zásah štátu do cenníkov plynu na výrobu tepla. Vláda Roberta Fica sa síce snažila zabrániť opakovaniu zdražovania tepla, keď si ľudia v panelákoch v roku 2008 priplatili za teplo vyše dvadsať percent, táto snaha sa však obrátila proti rodinám.

Štát vlani zaviedol popri trhových cenníkoch Slovenského plynárenského priemyslu aj štátnu regulovanú cenu plynu na výrobu tepla. Tá mala ochrániť domácnosti pred zdražovaním. Regulovanú cenu však štát nadstavil na príliš vysokú úroveň v porovnaní s neregulovanou trhovou cenou od SPP. Výrobcovia tepla, ktorí sa spoľahli len na ceny od štátu, tak zaplatili za plyn zbytočne veľa. Navýšené úhrady za plyn teraz naúčtujú rodinám.

Denník Pravda sa dostal napríklad k faktúram jedného paneláka s domovou kotolňou v Brezne, kde si bude musieť každý byt pre zásah štátu za minuloročné teplo priplatiť okolo 40 eur. Nedoplatky čakajú aj ďalšie paneláky. Dostanú ich na konci mája pri ročnom zúčtovaní zálohových platieb za minulý rok. Šéf Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšívaný priznal, že takéto prípady sa stali.

Regulačný úrad na čele s Jozefom Holjenčíkom (nominant Smeru) však pochybenie odmieta. Úrad naznačuje, že výrobcovia tepla sa nemusia celý rok držať len úradom stanovených cien plynu, aj keď pri zavedení regulácie úrad zase hovoril, že stabilizuje ceny na celý rok. "Dodávatelia tepla by mali sledovať aj mesačné výkyvy v trhových cenách plynu a postupovať podľa zmluvy s SPP," odporúča teraz hovorca úradu Miroslav Lupták.

Regulované úradné ceny plynu platia celý rok a SPP mení svoje trhové ceny plynu pre teplárne každý mesiac podľa toho, za koľko nakupuje plyn z Ruska. Ceny plynu z Ruska závisia najmä od cien ropy, ktoré v minulom roku zrazila dole kríza. Vlani sa tak teplárňam do mája oplatilo kupovať plyn za regulovanú cenu a odvtedy sú výhodnejšie trhové ceny SPP. Napríklad minulý mesiac bol rozdiel v prospech nižších trhových cien asi desať percent.

K lacnejšiemu plynu na výrobu tepla pre rodiny sa tepláreň môže dostať, ale len špekulatívne. A to napríklad tak, že plynárom na konci mesiaca včas nenahlási, koľko plynu minula na dodávky tepla pre rodiny a koľko pre podnikateľov. Pri firmách si teplári regulovanú cenu plynu uplatniť nemôžu. Posielať toto rozdelenie je síce na účely regulácie či platenia daní povinné, ak ho však tepláreň nepošle včas, nič jej nehrozí.

SPP tvrdí, že ak tepláreň splní podmienky na dodávku plynu za regulovanú cenu, podnik nemá prečo účtovať plyn podľa trhových cien, aj keď sú nižšie. O odbere plynu za štátom regulovanú cenu sa však tepláreň musí rozhodnúť na začiatku roka, kedy nie je jasné, ako sa budú vyvíjať trhové ceny plynu.

zdroj: Pravda

27.8.2009 - SITA

V bratislavskej Petržalke platí prísny zákaz prikrmovania zvierat


Za porušenie zákazu hrozí v správnom konaní sankcia až do výšky 166 € alebo bloková pokuta 16,59 €.

V bratislavskej Petržalke platí prísny zákaz prikrmovania rôznych túlavých zvierat, napríklad psov a mačiek či holubov. Za porušenie zákazu hrozí v správnom konaní sankcia až do výšky 166 €, alebo bloková pokuta 16,59 €. Agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca mestskej časti Ľubomír Andrassy. Úrad vyzýva Petržalčanov, aby rešpektovali všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti nielen v záujme ochrany ich vlastného zdravia, ale tiež v snahe zabrániť možnému šíreniu ochorení, ako napríklad toxoplazmózy.

"Toxoplazmóza je závažné infekčné ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje deti, tehotné ženy a prejavuje sa častými bolesťami hlavy, poruchami spánku či poškodením zraku," vysvetlil hovorca.

Výzva samosprávy je podľa Andrassyho reakciou na množiace sa podnety od občanov, ktorí upozorňujú na to, že v okolí bytových domov zaznamenali v ostatných mesiacoch nadmerný pohyb túlavých mačiek. "Miestny úrad pri odchyte mačiek aktívne spolupracuje so Slobodou zvierat a samospráva vyčlenila v tohtoročnom rozpočte na veterinárnu asanáciu takmer 9 300 €," spresnil. Ďalším opatrením je podľa neho výstavba oplotení pri revitalizovaných detských ihriskách a taktiež spolupráca úradu s vlastníkmi, správcami bytových domov pri orezávaní prerastených kríkov.

Autor:  SITA 

25. 6. 2009 | Halka Tytykalová - SME

Ľudia ušetria teplo. Peniaze nemusia

Úspory na spotrebe tepla, ktoré získa bytovka po zateplení, sa neprejavia na zálohách tak, ako by vlastníci čakali.

Ak sa vlastníci z bytoviek napojených na centrálne vykurovanie rozhodnú zatepliť, úspory za odber tepla vo svojich mesačných účtoch neuvidia tak, ako by čakali. Upozorňujú na to výrobcovia tepla aj vlastníci z bytových domov.

Môže za to výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.  Podľa neho sa prvýkrát v tomto roku teplo v takzvanej fixnej zložke ceny účtuje podľa spotreby (takzvaného regulačného príkonu), ktorá bola priemerom v  rokoch 2005, 2006 a 2007. A tak to má byť až do roku 2011.

Odberatelia tepla, teda spoločenstvá vlastníkov či správcovia, sa pritom už nemôžu tak ako kedysi vopred na rok 2010 pri tejto zložke ceny tepla dohodnúť na nižšej potrebe, napríklad pre čerstvo zateplenú bytovku.

Zateplenie pritom potrebu tepla môže stiahnuť minimálne o dvadsať či tridsať percent, pri dôkladnej obnove aj o päťdesiat.

Zálohy na to, čo sa nedá spotrebovať

Vo fixnej zložke ceny teda obyvatelia budú v zálohách platiť aj za teplo, ktoré zateplená bytovka nikdy neodoberie.

Na tento, no aj ďalšie nezrovnalosti výnosu, ktorý platí od leta minulého roka, poukázali Slovenský  zväz výrobcov tepla aj Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, ktoré chceli presadiť zmeny. To sa im však nepodarilo. „Vláda prijala rôzne podporné programy na zmiernenie hospodárskej krízy, okrem iného aj pri zatepľovaní obytných budov. Regulačný príkon na tri roky však všetky snahy vlády v tomto smere podkopáva," hovorí Marek Hargaš zo zväzu výrobcov tepla.

Na splátky úveru si priplatia

Cena tepla účtovaná konečným spotrebiteľom má dve zložky - variabilnú a fixnú. „Zateplením sa šetria  variabilné, palivové náklady, ktoré predstavujú 70 percent z celkových nákladov  za vykurovanie," obhajuje spôsob stanovovania záloh na teplo Miroslav Lupták z  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

„Preplatená suma na fixných nákladoch (pozn. red. zvyšných 30 percent z ceny tepla), sa vlastníkom nevráti," hovorí Otília Leskovská zo Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Tí vlastníci, ktorí rátali s tým, že sa im úspory na odobratom teple hneď na ďalší rok a v plnom rozsahu odrazia na zálohách, sa dostanú do nepríjemnej situácie. Ak mali vyrátané, že celé úspory presunú na fond opráv a budú z nich splácať napríklad úver, zrazu si budú musieť na splátky priplatiť.

Možnosť je, no vágna

Podľa Luptáka existuje spôsob, ako napokon zohľadniť skutočnú spotrebu na fixných nákladoch. Výnos totiž umožňuje dohodnúť sa po skončení roka na prerozdelení fixných nákladov podľa skutočnej spotreby. „Bude to znamenať, že po tomto prerozdelení podľa skutočného odberu, budú odberateľom, ktorí zateplili, peniaze vrátené, a tí, ktorí nezateplili, budú doplácať. Ide totiž stále o ten istý balík schválených fixných nákladov," hovorí Lupták.

No ako upozorňuje združenie spoločenstiev vlastníkov bytov, k tejto dohode dôjsť môže, no nemusí. Súhlasiť a dohodnúť by sa na tom museli všetci odoberatelia vo vykurovanej lokalite z jedného zdroja. To môžu byť napríklad v Bratislave či v Košiciach desiatky aj stovky bytoviek. S tým súhlasí aj Hargaš. Tento spôsob dodatočného prerozdelenia fixných nákladov môže byť v praxi nevykonateľný," povedal Hargaš.

„Niekde tieto dohody máme, inde nie," potvrdila pracovníčka jednej z teplárenských spoločností v Bratislave.

zdroj: sme


15.5.2009

Prečo nám tie holuby tak znepríjemňujú život?


Určite nie jedinou, ale jednou z príčin je ich kŕmenie [posúďte sami]:


[kliknite na obrázok pre zväčšenie]
[kliknite na obrázok pre zväčšenie]
Comments