Kotolňa

Pre všetkých, ktorí ešte neboli v našej plynovej kotolni ...

Kotolňu má v správe a údržbe firma Seting (http://www.seting.sk/), zabezpečuje pravidelné kontroly, prehliadky, revízie kotolne a komína. Zabezpečuje tiež obstaranie plynu a obsluhu kotolne. Všetko presne podľa príslušných právnych predpisov.