Novinky

PRIPRAVOVANÉ AKCIE, AKTIVITY, DIANIE V DOME A OKOLÍ

Poistenie bytového domu - od 8.02.2022 je uzavretá nová poistná zmluvy na bytový dom s množstvom pripoistení a výhod. V prípade poistnej udalosti v byte, najmä s dosahom na susedov, obvodový plášť vrátane okien a pevne zabudovaných častí domu a bytu, sa prosím obráťte na predsedu a SVB LIPA