Odpad

Uloženie odpadu a celkovo práca s odpadom je téma, s ktorou každý prichádza do styku takmer denne, a je na osobnej zodpovednosti jednotlivca, aby odpad bol správne vytriedený a správne uložený. Správne je správne triediť!

Čierny kontajner: patrí sem inak nevytriediteľný odpad - odvoz je zabezpečený 3x do týždňa (utorok, štvrtok a sobotu), jeden odvoz stojí 16,59€, spolu za rok je to až 5.200,-€. 

Od 01/2023 sme úspešne prešli na len jeden čierny kontajner, čím ročne ušetríme 2.600,- € Bolo to možné spraviť len vďaka zavedeniu kontajnerov na Biologický odpad z domácnosti a oveľa poctivejšiemu triedeniu odpadu v domácnostiach

Modrý kontajner: papier, kartóny - odvoz raz do týždňa - bezplatne

Žltý kontajner: plasty, fólie, tetrapacky, kovy - odvoz raz do týždňa - bezplatne

Oranžový kontajner: použitý olej v plastovom obale  - odvoz raz do mesiaca - bezplatne 

Hnedý kontajner:  Biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti  - odvoz raz v zime a dva krát v lete v každom týždni - bezplatne (k dispozícií sú tri kontajnery, spravidla kapacitne stačia dva, tak jeden je otočený aby sa do neho nevhadzoval odpad a nestávalo sa, že v každom bude trochu - zbytočná náročnosť na vysypanie)


Veľkorozmerný odpad patrí do zberného dvora v Petržalke https://www.petrzalka.sk/zbernydvor/. Veľkorozmerný odpad v malom množstve, (najmä spáliteľné časti nábytku, kusy kobercov a pod) ktorý sa dá zmenšiť, môže sa vložiť do čierneho kontajnera a poputuje do spaľovne.


Do kontajnerového stojiska nevkladajte prosím žiadny nadrozmerný odpad