Rada SVB Lipa

ZHROMAŽDENÍM VLASTNÍKOV

VOLENÍ ČLENOVIA RADY

Peter Rozsypal - predseda SVBaNP LIPA

M.C. Sklodowskej 3 ...... Jozef Sekáč, člen

M.C. Sklodowskej 5 ...... Katarína Hudcovičová, člen

M.C. Sklodowskej 5 ...... Daniela Štefániková, člen

M.C. Sklodowskej 5 ...... Emil Fajnor, člen

M.C. Sklodowskej 7 ...... Marcel Mičan, člen

M.C. Sklodowskej 9 ...... Peter Žužič, člen

M.C. Sklodowskej 11 .... Karol Scheffer, člen

Informácie o schôdzach

Rady SVBaNP LIPA


    1. Rada spoločenstva sa schádza na pravidelných schôdzkach, ktoré sa uskutočňujú spravidla v pondelok od 18.30 hod.

    2. Zápisnice sú uložené v elektronickej a písomnej forme v kancelárii SVBaNP LIPA

    3. Rada SVBaNP LIPA hlasovaním rozhoduje o dianí v bytovom dome a bez jej súhlasu sa nič zásadné v dome nemôže udiať