Rada SVB Lipa

ZHROMAŽDENÍM VLASTNÍKOV 

VOLENÍ ČLENOVIA RADY

Peter Rozsypal - predseda SVBaNP LIPA

M.C. Sklodowskej  3 ...... Jozef Sekáč, člen

M.C. Sklodowskej  5 ...... Katarína Hudcovičová, člen

M.C. Sklodowskej  5 ...... Daniela Štefániková, člen

M.C. Sklodowskej  5 ...... Emil Fajnor, člen

M.C. Sklodowskej  7 ...... Marcel Mičan, člen

M.C. Sklodowskej  9 ...... Ivana Ochabová, člen

M.C. Sklodowskej  11 .... Karol Scheffer, člen

Informácie o schôdzach

 Rady SVBaNP LIPA