Vchodoví dôverníci

Vchodoví dôverníci majú zabezpečovať prvotný kontakt vo veciach spoločenstva, majú dbať na poriadok, všímať si kto sa pohybuje po vchode a majú riešiť s vlastníkmi jednoduché problémy. Ak treba, hlásia predsedovi poškodenia vo vchode. Osobne navštevujú vlastníkov v rámci osobného odovzdania vyúčtovania alebo odpisov meračov médií. 

Vchodoví dôverníci

M.C. Sklodowskej  3 ...... Jozef Sekáč

M.C. Sklodowskej  5 ...... Emil Fajnor

M.C. Sklodowskej  7 ...... Marcel Mičan

M.C. Sklodowskej  9 ...... Ivana Ochabová

M.C. Sklodowskej  11 .... Karol Scheffer